Logopedie Delft Centrum

Via deze website vindt u informatie over onze praktijk. Deze bevindt zich in gezondheidscentrum ‘Medisch Centrum Delft’ aan de Beukenlaan, nabij het centrum van Delft.

De praktijk bestaat sinds 1995. Sinds 2004 is Tessa van Halem-van Rijn bij de praktijk werkzaam en Annick Van de Putte vanaf 2017.

In de praktijk worden zowel kinderen als volwassenen behandeld. We behandelen alle logopedische vakgebieden, met uitzondering van stotteren, pre-verbale logopedie, neurogene stoornissen (afasie, dysartrie, dysfagie). Klik hier voor meer informatie.

In onderstaande vakgebieden hebben we in de afgelopen jaren extra ervaring opgedaan.

  • OMFT (afwijkende mondgewoontes, zoals slissen, open mond, tongpersen etc.)
  • Lees- en spellingproblematiek
  • Taalontwikkelingsstoornissen
  • Woordvindingsproblemen
  • Stemproblemen (bij beroepssprekers)
  • Broddelen (snel en onverstaanbaar spreken)
  • Fonologische problemen
  • COPD of andere longaandoeningen

We staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). We werken volgens de kwaliteitseisen, zoals opgesteld door de NVLF.

Heeft u nog vragen?


    Geboortedatum (indien van toepassing van het kind):