Skip to main content

Cursus kinesiotaping

By Nieuws

Annick en Tessa hebben 5 juni de cursus Kinesiotaping voor logopedisten afgerond. Door deze cursus kunnen zij de nodige spieren tapen waardoor spieren kunnen worden geactiveerd of gedeactiveerd. Bijvoorbeeld voor klachten tijdens het slikken, stemproblemen of bij open mondgedrag kan het helpen om te tapen.

Beslisboom thuisblijven of naar de logopedie

By Nieuws

Heeft u klachten die kunnen passen bij COVID-19 en weet u niet goed of u naar de logopedie mag komen?  In de praktijk hanteren wij dezelfde voorwaarden als die op scholen gesteld worden. U kunt op de link hieronder klikken om de beslisboom voor scholen te bekijken.

Beslisboom Thuisblijven of naar logopedie t/m groep 8

Beslisboom Thuisblijven of naar logopedie 12+

Mocht eruit komen dat u of uw kind niet naar de logopedie kan komen, dan ontvangen we het liefst minimaal 24 uur van tevoren of uiterlijk  8:00 uur ’s ochtends de afmelding, zodat we voldoende tijd hebben iemand anders in de vrijgekomen plek in te plannen.

Staat u op de wachtlijst?

By Nieuws

Vanwege de coronacrisis was het niet mogelijk nieuwe cliënten in te plannen, aangezien het doen van betrouwbaar onderzoek niet haalbaar is via videobellen.

Sinds deze week starten we met het inplannen van nieuwe aanmeldingen van de wachtlijst. Staat u op de wachtlijst en heeft u nog geen bericht gehad? De wachtlijst is iets langer dan wat u destijds te horen heeft gekregen.

We hopen op uw begrip en we doen ons uiterste best u/uw kind zo vlot mogelijk een plek te geven.

Beleid Logopediepraktijk bij het Coronavirus

By Nieuws

Het Coronavirus heeft inmiddels ook Nederland bereikt en beheerst het dagelijks nieuws. Bij Logopedie Delft Centrum nemen wij de adviezen en richtlijnen van het RIVM en de GGD over om verspreiding te voorkomen.

Dit doen wij voor uw en onze gezondheid. Zo kunt u veilig onze locatie blijven bezoeken.

Maatregelen die wij nemen:

  • Wij geven geen handen
  • Wij wassen onze handen regelmatig met water en zeep of desinfect
  • Wij maken dagelijks alle oppervlakken die aangeraakt worden extra schoon (deurkrukken/bureau)

Wat verwachten wij van u:

  • Was voorafgaand aan de behandeling de handen van u (en uw kind) met water en zeep
  • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Schud geen handen

Kom niet naar de praktijk bij de volgende klachten:

  • Verkoudheidsklachten, zoals hoesten en lopende neus
  • Verhoging of koorts
  • Benauwdheid en/of continu hoesten

Bij ziekte de afspraak graag minimaal 24u van tevoren afmelden, zodat de kosten van de behandeling niet bij u in rekening worden gebracht.

6 maart is ‘Dag van de logopedie’: TOS en leren lezen

By Nieuws

TOS en leren lezen
Dag van de Logopedie
6 maart 2020

Op vrijdag 6 maart is het de Dag van de Logopedie. Deze dag wordt in heel Europa aangegrepen om de logopedie extra onder de aandacht te brengen. Dit jaren vragen we extra aandacht voor taalontwikkelingsstoornissen (TOS) en de invloed op het lezen en schrijven.

“In iedere klas zitten twee kinderen met een TOS”

Uit onderzoek van hoogleraar Logopediewetenschap prof. dr. Ellen Gerrits blijkt dat ongeveer 7% van de kinderen op de basisschool een TOS heeft. Dat zijn twee kinderen in een schoolklas van 30 leerlingen. TOS is een relatief onbekend probleem, terwijl de stoornis zich vaker voordoet dan bijvoorbeeld autisme dat bij 1% van de kinderen voorkomt. Een TOS is een erfelijke neurobiologische ontwikkelingsstoornis; Wanneer er al taalproblemen in de familie voorkomen, is de kans op TOS groter. De precieze oorzaak is nog onbekend.

Kinderen met TOS hebben moeite met taal. Verder lijkt er niets met ze aan de hand te zijn. Daarom is TOS een onzichtbare handicap. Intelligentie, gehoor en algemene ontwikkeling van het kind zijn normaal. Wel heeft het kind problemen bij het spreken en/of het begrijpen van taal. Ook is er een relatie tussen TOS en dyslexie. Kinderen met lees- en spellingsproblemen hebben een grote kans dat deze worden veroorzaakt door onderliggende taalvaardigheden.

Voor het volgen en beoordelen van de spraaktaalontwikkeling van kinderen is een specifieke kennis vereist waar niet iedereen die kinderen heeft of met kinderen werkt over beschikt. Binnen de jeugdgezondheidszorg en het onderwijs, levert de kennis en ervaring van de logopedist een waardevolle bijdrage in het gehele proces van voorkomen en vroegtijdige onderkenning. Omdat de spraak- en taalverwerving op jonge leeftijd plaatsvindt is het van belang om problemen vroegtijdig te signaleren, zodat deze taalgevoelige periode optimaal kan worden benut. De logopedist helpt daarbij.

Meer informatie: www.logopedie.nl\tos

Logopedie helpt!
Het vakgebied van de logopedie is veel breder en meeromvattend dan veel mensen denken. Een logopedist behandelt stoornissen op het gebied van de persoonlijke communicatie. Deze stoornissen kunnen zich voordoen bij stem, spraak, taal, gehoor en slikken.
Communiceren is een van onze belangrijkste eigenschappen. Door communicatiestoornissen kunnen beperkingen optreden in het sociaal-emotioneel functioneren en in het opnemen en verwerken van informatie met als mogelijk gevolg leerstoornissen. De logopedist werkt vaak samen met de huisarts, school, schoolarts, (kinder-)fysiotherapeut en/of specialist om dit te voorkomen of te verhelpen.

Meer informatie: www.logopedie.nl

Negatieve effecten door het gebruik van beeldschermen

By Nieuws

OpinieOpvoeding

Haal jonge kinderen alsjeblieft achter dat beeldscherm vandaan

Het gebruik van beeldschermen bij baby’s, peuters en kleuters heeft veel negatieve effecten, waarschuwt Irene Gosselink.

Meer loon lost problemen onderwijs niet op’, aldus de kop boven het opiniestuk van Henk Tameling (Opinie, 25 januari). Hij pleit voor een ander curriculum en kleinere klassen in het voortgezet onderwijs. Problemen die hij als docent tegenkomt, zijn onder andere een steeds lager niveau van brugklassers. ‘Lezen en luisteren zijn geen vanzelfsprekende vaardigheden meer’, schrijft hij. Hoe komt dat?

Ikzelf werk op een voorschool, met veel jongere kinderen: van 2,5 tot 4 jaar. De gemeente verwacht van mij en mijn collega’s dat wij taalachterstanden voorkomen of bijspijkeren. Nu doe ik mijn werk met veel plezier en geloof ik zeker dat het aanbod van verhaaltjes, boekjes, vingerspelletjes, liedjes en vooral ook het spel waarbij de kinderen met elkáár praten de taalontwikkeling van jonge kinderen stimuleert. Maar…

Tameling noemt in zijn artikel ook de groeiende invloed van digitale media. Ik besloot eens terug te grijpen naar het boek ‘Digitale dementie’ van de Duitse geheugenonderzoeker Manfred Spitzer. Spitzer komt tot de conclusie dat kinderen die op jonge leeftijd (tussen de 0 en 3 jaar) weinig tv keken, op zesjarige leeftijd beduidend cognitief vaardiger zijn dan hun leeftijdgenootjes die meer keken. Ook toont hij aan dat educatieve dvd’s voor baby’s op de langere termijn geen positief, maar zelfs een overduidelijk negatief effect hebben op de taalontwikkeling van kinderen. Voorlezen aan jonge kinderen heeft daarentegen wél een meetbaar positief effect.

Hersenverbindingen

Behalve dat Spitzer onderzoeken beschrijft waaruit deze conclusies blijken, licht hij de uitkomsten ook toe aan de hand van de ontwikkeling van de hersenen. Eerst worden de hersenverbindingen in de lagere hersendelen aangelegd en pas later de verbindingen in de complexere delen van de hersenen die het abstracte denken mogelijk maken. Hoe meer verbindingen er in de eerste fase worden aangelegd door ervaringen van doen, tasten en bewegen, hoe rijker de basis is waarop later kan worden voortgebouwd.

Dit geldt ook nog voor de wat oudere kinderen: letters die met potlood en papier worden aangeleerd en dus ook motorisch door de kinderen worden gevormd, beklijven beter dan letters die via het scherm worden geleerd. En kinderen die veel vingerspelletjes hebben gedaan, hebben daar later bij het rekenen profijt van. Immers: ieder kind begint met tellen op de vingers.

Kortom: jonge kinderen leren veel beter door te zien, te horen én te ervaren/voelen/bewegen dan door alleen te zien en horen vanaf een plat scherm. Daar komt nog bij dat de tijd die zij achter dat scherm doorbrengen, afgaat van de tijd waarin zij wél motorisch en sensitief bezig zijn. Voor baby’s, peuters en kleuters is dit een groot bezwaar, zeker gezien de vele uren die zij nog slapen. En er zijn nog meer bezwaren: kinderen achter een scherm bewegen niet en hebben dus een grotere kans op overgewicht, ze krijgen (te?) veel prikkels te verwerken en worden nauwelijks gestimuleerd om hun eigen fantasie te gebruiken.

Schermtijd

Uit onderzoek van Hogeschool Windesheim blijkt dat peuters van 2 en 3 jaar in 2018 gemiddeld meer dan 100 minuten per dag achter een beeldscherm doorbrachten, en baby’s onder de 1 jaar zelfs al 40 minuten per dag. Dit is opvallend veel hoger dan wordt geadviseerd. Ouders van nu raadt een maximale schermtijd aan van 5 minuten voor een baby en 30 minuten voor een peuter.

Wordt ons werk op de voorscholen dan weer tenietgedaan door het vele beeldschermgebruik elders? Zelfs op veel basisscholen is het normaal dat kleuters onder schooltijd spelletjes op een iPad mogen doen. Terwijl die kinderen vast thuis ook nog schermtijd krijgen.

‘Rookvrije generatie’ zie ik op steeds meer posters staan. We zijn ons al jaren bewust van de negatieve effecten van roken. Ik hoop dat het niet te lang zal duren voor het ook voor alle ouders, leraren en hulpverleners duidelijk wordt dat het gebruik van beeldschermen bij jonge kinderen negatieve effecten heeft, zowel op fysiek als op cognitief gebied. Laten we streven naar een generatie die als baby en peuter beeldschermvrij en als kleuter beeldscherm-arm kan opgroeien. En laten we allemaal onze kinderen weer voorlezen, dat vinden kinderen gedurende de hele basisschoolleeftijd nog leuk! Zodat de opvolgers van de heer Tameling weer leerlingen in de brugklas krijgen die kunnen lezen en luisteren.

Bron: https://www.trouw.nl/es-bcd9a598

Herken de signalen van een taalontwikkelingsstoornis

By Nieuws

In elke schoolklas zitten 2 kinderen met TOS.

Praat uw peuter nog nauwelijks? Is uw kind stil in de klas, praat hij onverstaanbaar of struikelt hij voortdurend over zijn woorden? Begrijpt uw kind niet altijd wat u zegt? Dan kan het zijn dat het een taalontwikkelingsstoornis (TOS) heeft. Een TOS leidt vaak tot sociale, emotionele en gedragsproblemen. De logopedist kan uw kind helpen.

Volgens de NVLF, de beroepsvereniging voor logopedisten, heeft ongeveer 7% van de kinderen op de basisschool een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Dat zijn twee kinderen in een schoolklas van 30 leerlingen. Bij jongens komt TOS vaker voor dan bij meisjes. TOS is een neurobiologische ontwikkelingsstoornis en kan erfelijk zijn. De oorzaak is nog niet bekend. Veel mensen weten niet van het bestaan van TOS, terwijl de stoornis veel vaker dan bijvoorbeeld autisme.

Vaker gepest

Volgens Marloes van der Boom, logopedist en taalwetenschapper en werkzaam als beleidsmedewerker bij de NVLF, is TOS een onzichtbare handicap met grote impact. ‘Kinderen met TOS hebben moeite met taal. Op het eerste gezicht lijkt er niets met ze aan de hand. Hun intelligentie, gehoor, algemene ontwikkeling is normaal. Maar door de stoornis hebben deze kinderen vaak sociale, emotionele en gedragsproblemen. Ze worden bijvoorbeeld vaker gepest. Dit komt omdat ze hun leeftijdsgenootjes niet altijd goed begrijpen. Hierdoor hebben ze meer moeite om vriendschappen aan te gaan of te onderhouden.’ Veel spanning thuis Omdat een kind met TOS zich niet altijd begrepen voelt, kan het heel stil worden of juist agressief. Ook de communicatie met ouders of broertjes en zusjes verloopt soms stroef. Dit leidt dan weer tot veel spanning thuis. Sommige kinderen blijven hun hele leven kampen met hun taalzwakte. Op latere leeftijd kunnen ze dan problemen krijgen het kiezen van een studie of het vinden van een baan. Marloes van der Boom beaamt dat in de samenleving nog te weinig bekend is over TOS. ‘Er wordt snel gedacht dat deze kinderen gewoon niet zo slim zijn. De stoornis is ook niet altijd even makkelijk te herkennen. Ieder kind heeft weer andere symptomen. En die veranderen weer naarmate kinderen ouder worden.’

Vermoeden van TOS

Of een kind daadwerkelijk TOS heeft, moet door onderzoeken officieel worden vastgesteld. Voor de diagnose doet de logopedist verschillende taaltests. Ook het gehoor wordt onderzocht, om er zeker van te zijn dat de oorzaak bijvoorbeeld niet doofheid is. Wanneer blijkt dat serieus sprake is van TOS, bepaalt de logopedist welke behandeling het beste bij het kind past. Ouders zijn hier altijd nauw bij betrokken, omdat ook zij vaak veel met hun kind moeten oefenen. Een schoolgaand kind met ernstige TOS moet vaak worden overgeplaatst naar het speciaal onderwijs.

Jong behandelen

Logopedie heeft een positieve invloed op TOS. Hoe jonger het kind is, hoe groter de kans op herstel. Een kind leert een taal namelijk tussen 0 en 6 jaar. De gevoeligheid om iets nieuws aan te leren op taalgebied is dan het grootst. ‘Een TOS gaat bij een deel van de kinderen nooit helemaal over’, benadrukt Van der Boom. ‘Wel kan de logopedist zorgen dat de klachten verminderen, waardoor een kind zoveel mogelijk mee kan doen op school en in de samenleving.’

Fotobijschrift: In elke klas zitten twee kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. Maar hoe herkent u de signalen?

Nieuwe overeenkomsten zorgverzekeraars

By Nieuws

Vanaf 01/09/2017 heeft Annick bijkomend zorgovereenkomsten afgesloten met volgende verzekeraars: CZ, Delta Lloyd, OHRA en VGZ (en alle daaronder vallende labels).  Hierdoor komt er éénduidigheid wat betreft de vergoeding van logopedie binnen onze praktijk.