Vergoeding

Logopedie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Voor volwassenen, vanaf 18 jaar, geldt dat de kosten voor een behandeling eerst vanuit het eigen risico worden betaald. U kunt bij uw zorgverzekeraar de gehanteerde tarieven opvragen.

Met de meeste zorgverzekeraars hebben wij een contract. Met ONVZ en VvAA (en PNO) en hebben wij geen contract, maar omdat dit restitutiepolissen zijn, worden de behandelingen volledig vergoed.

Tarieven 2024

Reguliere individuele zitting € 41,-
Anamnese (intake) en onderzoek logopedie met of zonder verwijzing € 82,-
Eenmalig logopedisch onderzoek of eerste consult met advies € 82,-
Overleg met derden op locatie* € 82,-
Verslaglegging aan derden* € 82,-
Behandeling aan huis, na medische indicatie € 65,-
Telefonische zitting € 21,-
Verzuimnota* € 40,-
*Wordt niet door zorgverzekeraars vergoed, maar bij de aanvrager in rekening gebracht. 

Bij verhindering

Wanneer u niet op de gemaakte afspraak kunt komen, graag minimaal 24 uur van tevoren annuleren.
Gebeurt dit niet, zijn we helaas genoodzaakt de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen. De zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet.

Betalingsvoorwaarden

Klik hier voor onze betalingsvoorwaarden.